Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Predávajúcemu Babytrend, s.r.o., A. Bernoláka 38, 034 01 Ružomberok týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

 

- číslo objednávky/faktúry:  ...............................................................................................

- názov tovaru:  ...................................................................................................................

- dátum prijatia tovaru:  .....................................................................................................

- meno a priezvisko spotrebiteľa:  ....................................................................................

- adresa spotrebiteľa:  .........................................................................................................

- číslo účtu spotrebiteľa v tvare IBAN:  ..............................................................................

 

 

Dátum:                                                                                      Podpis: