Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Predávajúcemu Babytrend, s.r.o., A. Bernoláka 38, 034 01 Ružomberok týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

 

- na tento tovar:  ..................................................................

- dátum prijatia:  ..................................................................

- meno a priezvisko spotrebiteľa:  ...........................................

- adresa spotrebiteľa:  ...........................................................

- podpis spotrebiteľa:  ...........................................................

- dátum:  ............................................................................